There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veileder fra Helsedirektoratet - PublicTemplates
 
 
 

Veileder rusmiddelpolitisk handlingsplan


Alkoholloven gir kommunene betydelige frihet og ansvar for virkemidler for å redusere skadene ved rusmiddelbruk. Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.

 

I den anledning har Helsedirektoratet gitt ut en veileder for kommunenes planarbeid. Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunene å utarbeide planen. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet.  

Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Mangelfulle eller dårlig målrettete forebyggingstiltak fører til økt behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere.

Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Undersøkelser av kommunenes forvaltning av alkoholloven viser at utviklingen har gått i retning av en betydelig liberalisering av alkoholpolitikken lokalt.

Se også

  • Helsedirektoratet sider om Rusmiddelpolitisk handlingsplan, se

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f0v16k
(Skriv inn koden over.)