There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Rusrelatert statistikk for planlegging - PublicTemplates
 
 
 

Rusrelatert statistikk for planlegging


I arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan benytte kommuner statistikk omkring rusmilder, ungdom- og ulike brukergruppers levekår . Her har vi samlet noen av disse.

Rusmidler i Norge:  Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har statistikk om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk (fra 01. 01.2016 inngår SIRUS i Folkehelseinstituttet.

Ungdata  er lokale ungdomsundersøkelser til kommunene. Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og (rus)forebyggende arbeid overfor ungdom. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. NOVA og de syv regionale KoRusène har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen (og fylkeskommunen) står for den praktiske gjennomføringen. 

BrukerPlan BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Fra og med 2015 vil kartleggingen også omfatte personer med kjent psykisk helseproblem uten rusproblemer innen de kommunale helse- og velferdstjenestene. 

Folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Folkehelseinstituttet utgir kvart år folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Profilane blir publiserte i perioden januar - mars.

For mer se, Kommunal statistikk og informasjon

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 027r21
(Skriv inn koden over.)