There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Alkoholoven som verktøy i arbeidet - PublicTemplates
 
 
 

Alkoholoven som verktøy i arbeidet


Alkoholloven er et verktøy i planlegging av lokale rusplaner. Denne artikkelen tar for seg hvordan loven har ”som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære”. Og videre,  at ”som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer”.

: Pål Domben

 

Alkoholloven ( Lov om omsetning av alkoholholdig drikk) har med andre ord klare forebyggende ambisjoner, og setter noen sentrale poenger om forebygging av alkohol i en sammenheng. Forhåpentligvis vil disse poengene bidra til å se det meningsfulle i å håndtere utfordringer om salg og skjenking av alkohol på en hensiktsmessig måte.

I første delen  av denne artikkelen vil jeg fokusere på hvor mye og hvordan vi drikker, og hvilke konsekvenser det har. Så går jeg litt mer inn på det som antydes i § 1-1, at det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og skader.

Vi må også berøre en sentral problemstilling som er at vi jo først og fremst drikker for at det medfører noe positivt. Ikke for at vi skal skade oss selv eller andre. Dette forholdet slår også inn i politikken, der det blir en spenning mellom nærings- og sosial- politikk. Det sitter dere nok midt oppi.

Videre skal jeg presentere noen knagger for å se hvorfor håndhevelse av alkoholloven er helt sentralt som virkemiddel i det rusforebyggende arbeidet i kommunene. Til slutt vil jeg knytte noen kommentarer til behovet for planlegging for å unngå at alkoholpolitiske saker og beslutninger først og fremst resulterer i en tilspisning mellom fronter i debatten, uten at man får til helhetlige drøftinger av alkoholpolitikkens ulike sider.

 

Eksterne ressurser
 
 
 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1r0f06
(Skriv inn koden over.)