There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan oppnå resultater? - PublicTemplates
 
 

Hvordan oppnå resultater?

Hvilken kompetanse og faglig støtte trenger man i en kommune for å starte opp arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan ? Det vil du få innspill til ved å lese følgende tekst om erfaringene fra Fylkesmannen i Østfold samarbeid med Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighetsspørsmål om et opplæringsprogram i utvikling av rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

: Bjørn Hauger 2012/revidert 2015

Programmet som startet opp for tre, fire år siden skulle hjelpe kommunene i Østfold til å få til et mer offensivt, sammenhengende og helhetlig rusmiddelpolitisk arbeid. Ni kommuner ble med på opplæringstiltaket. Det var Halden, Hobøl, Fredrikstad, Marker, Moss, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. Fra hver av kommunene kom det en (tverrfaglig) gruppe på 3-4 deltagere som hadde fått i oppdrag å utarbeide forslag til rusmiddel politisk handlingsplan i sin kommune . De viktige spørsmålene ble, hva slags faglig støtte og kompetansepåfyll trengte disse prosjektgruppene for å kunne gjennomføre sitt oppdrag på en god måte? Opplæringsprogrammet la særlig vekt på to områder:

1.   Fagkunnskap.  Opplæringsprogrammet skulle bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan gå fram for å utvikle innholdsdelen i den ruspolitiske planen: Hvordan man skal gå fram utforme en slik plan og hva den bør inneholde. Veilederen som Sosial og helsedirektoratet (2006) som har utviklet er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. I opplæringsprogrammet brukte vi denne veilederen som en ”mal” for hvordan de lokale planene kunne utformes. Det ble også holdt forelesninger om noen av de sentrale fagområdene som planen bør omhandle: Om nasjonale mål og strategier i det rusmiddelpolitiske arbeidet, ulike strategier og virkemidler i det forebyggende arbeidet osv.

2.   Prosesskunnskap. Deltagerne skulle få opplæring i verktøy for ledelse av planprosessen. Hvordan en ruspolitisk handlingsplan blir mottatt i en kommune, og hva slags skjebne den får bestemmes ikke bare av kvaliteten på det faglig innholdet. Det er ikke nødvendigvis slik at det er de planene som har den beste faglig substansen (for eksempel sett fra et folkehelseperspektiv) er de planene som får størst gjennomslag i en kommune. Hva slags oppslutning en plan får, og de meningene som dannes om planen, skapes gjennom sosiale prosesser. Kunnskapsgrunnlaget for hvordan man kan lede planprosesser som utløser sosial støtte finner man blant annet innenfor aksjonsforskning.

Fagkunnskapen som kommunen trenger for å utarbeide de nye rusmiddelpolitiske handlingsplanene er i dag lett tilgjengelig. Veilederen som Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet er et godt eksempel på dette. Kommunene som deltok opplæringsprogrammet opplevde at veilederen var et svært nyttig hjelpemiddel i utrednings- og skrivearbeidet. Mitt poeng er at kommunene også trenger gode verktøy i hvordan man kan lede planprosesser på en slik måte at arbeidet skaper glød og vekker begeistring hos dem som skal sørge for at planen blir gjennomført.

I denne artikkelen skal jeg vise hvordan vi har jobbet i Østfold for å få til dette. Den første delen av denne artikkelen vil jeg bruke til å gi en presentasjon av den prosessmodellen som kommunene fikk opplæring i.  Deretter vil jeg vise hvordan vi tok i bruk dette verktøyet for å ”skape glød og vekke begeistring” i arbeidet med utvikling av rusmiddelpolitiske handlingsplaner blant deltagerne i opplæringsprogrammet og i de berørte kommunene i Østfold.

  • Klikk inn under kapitler for å lese mer om dette arbeidet

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 822882
(Skriv inn koden over.)