There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hva er rusmiddelpolitisk handlingsplan? - PublicTemplates
 
 
 

Hva er rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en kommunal del- eller temaplan som har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og satsning. Planen er et flersektorielt redskap der ulike interesser tydeliggjøres.

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bestemmelsene trådte i kraft fra 1.1.1998. En rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”. Ut i fralovenes intensjoner og kommunenes egne behov bør kommunene føre en enhetlig og helhetlig politikk ved at de ser bevillingsordninger og annen forebygging i sammenheng med arbeidet på rehabiliteringsområdet. Utforming av en kommunalrusmiddelpolitisk handlingsplan vil være et planverktøy som ivaretar en slik helhet. En rusmiddelpolitisk handlingsplanen er et flersektorielt redskap. I arbeidet med denne planen oppstår det gjerne motstridende interesser og dillemma som:

  • Det som er lønnsomt for noen kan være skadelig for andre.
  • Man går inn i motsetningsforholdet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  • Paradokser oppstår når man forsøker å sette ut i livet selvmotsigende planer.
  • Problematisering av politikk- og fagområders inngripen i hverandre.

Rusmiddelpolitisk handlingsplaner et møte mellom ulike aktører og roller, der man har:

  • ulike oppgaver.
  • ulik kompetanse.
  • ulik interesse og fokus knyttet til egne oppgaver og kompetanse.

Det vil være en viktig oppgave i planprosessenå synliggjøre kompleksiteten og få frem respekt for hverandres roller.

For å komme i i gang med arbeidet anbefales sidene,

 

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 234i77
(Skriv inn koden over.)