There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Handlingsveilederfor bruk av tvang - PublicTemplates
 
 
 

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere.


Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 trådte i kraft 1. januar 1993. To bestemmelser i loven åpnet adgang til å holde rusmiddelmisbrukere tilbake i institusjon med (§ 6-3) og uten (§ 6-2) eget samtykke:

  • Med virkning fra 1. januar 1996 trådte § 6 - 2 a i kraft, som åpnet for å holde tilbake gravide misbrukere uten eget samtykke, av hensyn til fosteret.
  • Med virkning fra1. januar 1999 trådte § 6 - 1 a i kraft. Denne bestemmelsen pålegger sosialtjenesten en plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. 

Det har vært meldt om usikkerhet i den kommunale sosialtjenesten om fremgangsmåten i behandlingen av tvangssaker. Hensikten med handlingsveilederen er å gi en praktisk innføring i de viktigste sidene ved tilbakehold med og uten eget samtykke.

Målgruppen er særlig ansatte i sosialtjenesten, men det er også ønskelig at den kan tjene som felles veileder for alle berørte parter i behandling av rusmiddelmisbrukere etter nevnte paragrafer.

Last ned og les hele veilederen ved å klikke deg inn her

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0p38f5
(Skriv inn koden over.)