There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hva er individuell plan - PublicTemplates
 
 
 

Individuell plan - IP


Individuell plan er et systematisk samarbeid mellom bruker og hjelpeapparat med det for øye å forbedre livskvalitet og realisere ressurser. En slik plan er basert på prin­sippet om brukermedvirkning. Derfor er det avgjørende at innholdet utformes på brukerens premisser. Planen bør skriftliggjøres.

Alle med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få iverksatt en individuell plan. I planen skal det være utnevnt en koordinator som er ansvarlig for å sikre oppfølgingen av bruker og holde framdrift i plan­prosessen. Det er kommunen som har ansvar for å tilby koordinator. Dernest bør det være ei ansvarsgruppe bestående av bruker, koordinator samt folk som er naturlige samarbeidspartnere, slike som fastlege, pårørende eller andre. Ansvarsgruppa møter jevnlig.

Gevinsten for brukeren med å ha en IP er bedre oversikt over tjenestene, større medvirkning og et målrettet samarbeid. Gevinsten for hjelpetjenestene er bedre koordinering av deres tjeneste­r, skarpere brukerfokus og mer forpliktende relasjoner med brukere.

Lovgrunnlaget. Etter 1. januar 2012 ble individuell plan for alle, også rusmiddelavhengige, med behov for langvarige og koordinerte tjenester hjemlet i helse- og omsorgsloven. Allerede i 2001 ble retten til individuell plan nedfelt i Pasientrettighetsloven. Fokuset på individuell plan kan også ses i sammenheng med hovedmålet med Rusreformen som er å styrke behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige.

Verd å vite

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t38v34
(Skriv inn koden over.)