There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Alternativ til planlegging - PublicTemplates
 
 
 

Alternativ til planlegging


Det kan også være alternativer til nye planprosesser, disse kan være:

  • å gjøre små endringer i organisasjonen med utgangspunkt i det som har vært. Dette kalles inkrementalisme, eller å, 
  • kopiere eller overføre noe som har fungert bra andre steder, kopiering som problemløsning.

I stedet for, og delvis som et supplement til, klare målrettede planprosesser kan man velge å utvikle arbeidet på et fagfelt/politisk område gjennom endringer av det som har vært. I mange kommuner opplever man at budsjettarbeidet foregår på denne måten. Man tar utgangspunkt i forrige års budsjett, legger til en liste av ønsker som skal bidra til en forbedring og starter strykingen av ønsker og reduserer tjenestetilbudet i henhold til de økonomiske rammer. 

Et annet alternativ til å planlegge egne aktiviteter og løsninger er å kopiere andres løsning. Både innenfor ”rusfeltet” og en rekke andre områder har vi sett eksempler på at et velfungerende prosjekt eller tiltak i en kommune har blitt kopiert og forsøkt gjennomført på samme måte. Problemet med slike ”kopiløsninger” er at det viktigste ”virkestoffet i prosjektet kan være entusiasme blant prosjektdeltakerne eller en svært god tilpasning til lokalsamfunnet.

Et godt resultat av å kopiere prosjektet/planen/tiltaket er at man klarer å tilpasse det til sin egen organisasjon og ”virkelighet”.

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 518730
(Skriv inn koden over.)