There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Pedagogisk utgangspunkt - PublicTemplates
 
 

Pedagogisk utgangspunkt

 

Av Asle Farner.

Verkstedmetodikken knytter seg direkte til tradisjonene med erfarings- og prosjektbaserte læringsmodeller[1]. I disse læringsmodellene handler det ikke om stykkevis tilegnelse av isolerte kunnskapselementer, som er utvalgt og strukturert på forhånd, men om å arbeide seg fram til en økt forståelse av problemer og saksforhold i deres samfunnsmessige sammenheng, ut fra deltakernes egne forutsetninger. I verkstedet er sjelden målet alene å formidle og drive informasjonsoverføring, målet er oftere faktisk endret atferd hos deltakerne ved at de utvikler nytt felles verdigrunnlag gjennom egen handling og i samhandling med andre.

Konfluent pedagogikk[2] står for et læringssyn der de følelsesmessige, intellektuelle og psykomotoriske aspekter ses som en samvirkende helhet som utgjør læringsforutsetninger. Aspektene fokuseres og integreres gjennom bevisste valg av arbeidsmetoder. Konfluent pedagogikk bygger på prinsippet at det å lære er å oppdage. Ved å dele oppdagelsene kan vi lære av hverandre og finne større mening enn om vi bare arbeider hver for oss. Fenomener har ulike aspekter for hver enkelt og gir dermed ulik mening for oss. Vi kan snakke om at fenomener rommer et meningsreservoar. Her ser vi en  sammenheng  til den kommunikative rasjonalitetsform der vi sammen utvikler en fungerende sannhet. Forutsetningen for en oppdagende læringsstil er åpnere arbeidsformer.

En prosessleder bør, som læreren i konfluent pedagogikk, være oppmerksom på og gi oppmerksomhet til følelser som vekkes hos deltakerne og må vurdere når gruppa eller enkeltpersoner bør hjelpes til å ta fatt i dette, for at gruppa eller deltakeren skal komme videre i sin prosess. Til dette anvendes teknikker som oppfordrer til oppdagelse, spørsmål til refleksjon, teknikker som bidrar til å sette ord på følelsene, for å dele opplevelser og for å gi feed-back. Prosesslederen har en tilretteleggende rolle og driver stimulerende kommunikasjon, men det er deltakerens oppdagelse og utviklingsprosess som står i sentrum. Når, hvor mye og hvordan skal en som prosessleder utfordre deltakernes følelser og deres engasjement?. Dette er viktige metodiske og etiske spørsmål knyttet til rollen.[1] Se Berthelsen et al. (1988).
[2] Se Grenstad

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fb0f5c
(Skriv inn koden over.)