There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Roller og rolleforståelse - PublicTemplates
 
 
 

Roller og rolleforståelse


Hvis vi her ser på planlegging som forberedelse av beslutninger, er det liten tvil om at det er de politiske organene i landets kommuner som sitter med makten i planprosessene og skal konkludere. Samtidig er det viktig at de politiske organer står som oppdragsgiver, men reelt starter ofte en planprosess ikke bare som en lokalpolitisk ide, men like ofte som et statlig pålegg og ikke minst "press" fra grupper i lokalsamfunnet. Når det gjelder selve planprosessen, kan man derfor se for seg tre definerte roller:

  • De faglige prosessdriverne
    - det vil oftest si administrasjonen eller prosjektlederen for planarbeidet
  • Befolkningen
    - det vil være de som planleggingen berører, f.eks. målgrupper som ungdom eller eldre, mer sektororienterte grupperinger som næringsliv, skole, idrettsliv osv. Det viktigste her er at det brede lag av innbyggere i planprosessen har krav på informasjon og gis mulighet for deltagelse og innflytelse.
  • Politikerne
    må delta -, i å godkjenne konklusjoner underveis og i direkte kommunikasjon med de ulike interessegruppene.

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 40tt5t
(Skriv inn koden over.)