There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Prosessens hvem og hvordan - PublicTemplates
 
 
 

Prosessens hvem og hvordan


A. Oppstart. 
En kan starte et planarbeid med å tenke igjennom hvem som har interesser innefor tematikken som det skal arbeides med. Hvilke ”interessefellesskap” eksisterer, foreta en ”interesseanalyse”. 

Nøkkelord:

 • initiativtakere,
 • interessenter,
 • ledere og
 • sentrale arenaer. 

En slik "interesseanalyse" kan foregå ved at en først har en åpen idedugnad der en har som mål å få frem flest mulige aktuelle interesenter i tematikken. I arbeid med Rusmiddelpolitisk handlingsplan kan dette være alt fra sjenkenæringen, ungdomsråd, sosialarbeidere med fler. I etterkant av en slik idedugnad bør en sortere (prioritere) interessentene etter hvor stort behovet er for deres deltagelse og hvor lette de er å få tak i. Se figur "strategisk mobilisering " på høyre side for en slik matrise.

B. Rutiner for og former for diskusjon
må avklares. Dette for å finne det nevnte interessefellesskap og konfliktlinjer.  Aktørene i prosessen lærer om og av hverandre.

Nøkkelord: 

 • form,
 • ritual,
 • språkføring,
 • representasjon,
 • prosesser

Folk som deltar i slike planprosesser vil kunne dele seg ulikt alt etter hvor engasjerte de er i tematikken som det arbeides med. Avhengig av deres engasjement og driv i prosessen kan de deles i:

 • Bakstreverne
 • Sen majoritet
 • Tidlig majoritet
 • Pilotene

Se her figur om dette på høyre side (også betegnet GAP, Global action plan).C. Skape felles forståelse og referanserammer.
Det er viktig at politikerne deltar aktivt. I planer som for eksempel Rusmiddelpolitisk handlingsplan vil den avgjørende utfordringen for planprosessdriverne være at man forbereder og legger opp til politiske drøftinger. Slike diskusjoner og debatter bør følge en utviklingslinje som kan føre til enighet om viktige tema.

Politikk handler om ulike verdivalg. Derfor kan man ikke ha som ambisjon om å skape full enighet om mål og veivalg. I den grad man kan skape felles forståelse og aksept for premissene i et planarbeid vil det imidlertid bidra til respekt for vedtakene.

Nøkkelord:

 • Eierskap (politisk). 

D. Vedlikeholde konsensus.
Man bør nedtegne enigheter som kommer frem, men man har også rett og plikt til å kunne ufordre enigheter i prosessen. Gjerne ha regler for hva en gjør ved avtalebrudd.


Se og klikk på høyre side:
Figur: Strategisk mobilisering.
Figur: GAP.
Figur: Åpne og lukkede deler av prosessen.


: etter Jørgen Amdam.

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3sh6a7
(Skriv inn koden over.)