There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Prosessens hvem og hvordan - PublicTemplates
 
 

Prosessens hvem og hvordan

A. Oppstart. 
En kan starte et planarbeid med å tenke igjennom hvem som har interesser innefor tematikken som det skal arbeides med. Hvilke ”interessefellesskap” eksisterer, foreta en ”interesseanalyse”. 

Nøkkelord:

 • initiativtakere,
 • interessenter,
 • ledere og
 • sentrale arenaer. 

En slik "interesseanalyse" kan foregå ved at en først har en åpen idedugnad der en har som mål å få frem flest mulige aktuelle interesenter i tematikken. I arbeid med Rusmiddelpolitisk handlingsplan kan dette være alt fra sjenkenæringen, ungdomsråd, sosialarbeidere med fler. I etterkant av en slik idedugnad bør en sortere (prioritere) interessentene etter hvor stort behovet er for deres deltagelse og hvor lette de er å få tak i. Se figur "strategisk mobilisering " på høyre side for en slik matrise.

B. Rutiner for og former for diskusjon
må avklares. Dette for å finne det nevnte interessefellesskap og konfliktlinjer.  Aktørene i prosessen lærer om og av hverandre.

Nøkkelord: 

 • form,
 • ritual,
 • språkføring,
 • representasjon,
 • prosesser

Folk som deltar i slike planprosesser vil kunne dele seg ulikt alt etter hvor engasjerte de er i tematikken som det arbeides med. Avhengig av deres engasjement og driv i prosessen kan de deles i:

 • Bakstreverne
 • Sen majoritet
 • Tidlig majoritet
 • Pilotene

Se her figur om dette på høyre side (også betegnet GAP, Global action plan).C. Skape felles forståelse og referanserammer.
Det er viktig at politikerne deltar aktivt. I planer som for eksempel Rusmiddelpolitisk handlingsplan vil den avgjørende utfordringen for planprosessdriverne være at man forbereder og legger opp til politiske drøftinger. Slike diskusjoner og debatter bør følge en utviklingslinje som kan føre til enighet om viktige tema.

Politikk handler om ulike verdivalg. Derfor kan man ikke ha som ambisjon om å skape full enighet om mål og veivalg. I den grad man kan skape felles forståelse og aksept for premissene i et planarbeid vil det imidlertid bidra til respekt for vedtakene.

Nøkkelord:

 • Eierskap (politisk). 

D. Vedlikeholde konsensus.
Man bør nedtegne enigheter som kommer frem, men man har også rett og plikt til å kunne ufordre enigheter i prosessen. Gjerne ha regler for hva en gjør ved avtalebrudd.


Se og klikk på høyre side:
Figur: Strategisk mobilisering.
Figur: GAP.
Figur: Åpne og lukkede deler av prosessen.


: etter Jørgen Amdam.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1b2i72
(Skriv inn koden over.)