There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kontinuerlige prosesser - PublicTemplates
 
 
 

Kontinuerlige prosesser


Planleggingen har tradisjonelt hatt fokus mot frambringelse av formelle styringsdokumenter - selve planen eller plandokumentet. I den senere tid har det utviklet seg en alternativ tenkning der en er mer opptatt av styringsprosessene som løpende prosesser, som både har:

  • planlegging,
  • beslutning,
  • gjennomføring,
  • oppfølging ,
  • resultatvurdering og
  • evaluering/læring i seg


- ikke som engangsforeteelser, men som kontinuerlige prosesser. Ut i fra en slik forståelse vil planlegging rundt eksempelvis ulike rusrelaterte problemstillinger i en kommune  bare være nyttig som grunnlag for beslutninger om å gjøre noe (event. å la være å gjøre noe). Plandokumentene er dokumentasjon av konklusjoner i kontinuerlige prosesser.Klikk og se på høyre side:
Figur: Kontinuerlige planprosesser.

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g1037v
(Skriv inn koden over.)