There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hva fører til igangsetting av planarbeid? - PublicTemplates
 
 
 

Hva fører til igangsetting av planarbeid?


 

Flere forhold kan føre til iverksetting av planer i en kommune, bla:

  • Fordi kommuneorganisasjonen synes det er nyttig og nødvendig.
  • Eksternt press/krav fra staten som for eksempel krav om rusmiddelpolitisk handlingsplan eller økonomisk stimulans til eldreplan.
  • Andre nabokommuner driver  en "lignende planlegging" og en gjør det av hensyn til omverdenen. 
  • Ildsjeler kan ta initiativ for å få igang et planarbeid.

Sannsynligheten for at planlegging blir meningsfullt for organisasjonen påvirkes allerede av hva som er utgangspunktet for at kommunen eller virksomheten igangsetter et planarbeid. Dersom det er ytre forventninger som styrer beslutningen om å lage en plan, vil man med stor sannsynlighet være opptatt av å lage et plandokument som skal tilfredsstille noen formelle krav og i mindre grad opptatt av at planprosessen skal bidra til funksjonelle mål og strategier for organisasjonen.

Hvis man derimot igangsetter en planprosess ut fra målet om å lage felles, gode styringsdokument for virksomheten, øker også sannsynligheten for at planprosessen og oppfølgingen gir resultat.

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2d7ne1
(Skriv inn koden over.)