There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Iverksetting i kommunen - PublicTemplates
 
 

Iverksetting i kommunen

"Nå er det opp til kommunene å iverksette…". Den lange veien fra departementale beslutninger til lokale virkninger

Bergljot Baklien (SIRUS) 2007

Intensjonen med denne teksten er å gi et innblikk i de prosessene som karakteriserer iverksetting av en eller annen type tiltak. Hovedfokus er den iverksettingen som foregår lokalt, i en fylkeskommune, en kommune eller kanskje på en skole eller en annen lokal institusjon. Utgangspunktet vil særlig være tiltak som er besluttet sentralt, men som altså skal iverksettes lokalt. Jeg ønsker altså å sette fokus på noe av det som skjer, eller som kan skje, når for eksempel en statlig myndighet sender ut en veileder eller en mal, sammen med informasjon om at "nå er det opp til kommunene å iverksette rusmiddelpolitiske handlingsplaner og individuelle planer"[1]. Teksten presenterer et begreps­apparat og en måte å tenke på når det gjelder iverksetting – eller implementering - jeg bruker de to be­grepene om hverandre. Så langt det er mulig vil jeg illustrere med eksempler fra faktiske iverksettings­pro­sesser, eksempler som jeg håper skal kunne konkretisere begrepene og tilnærmingsmåten.

Teksten bygger på mange års erfaringer med evalueringer av iverk­settingsprosesser. Det vil si evalueringer som ikke først og fremst skal svare på om et tiltak er godt eller dårlig, men som heller studerer de prosessene som går forut for at noe blir godt eller dårlig. Dette er de prosessene som karakteriserer selve gjennomføringen av et tiltak.

Noen sentrale spørsmål
For å forankre teksten i klassisk implementeringsanalyse, begynner jeg med en referanse til den kanskje mest siterte artikkelen om i verk­setting. Den er fra midt på 70-tallet, og gir åtte spørsmål som er viktige å stille i forhold til iverksetting (Van Meter og Van Horn 1975):

  • Hva slags målsetting har tiltaket?
  • Hvilke personalmessige og økonomiske ressurser er disponible?
  • Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom initiativtaker (målformulerer) og iverksetter?
  • Hvordan og i hvilken grad styrer og støtter initiativtaker opp?
  • Hvilke kjennetegn ved iverksetterne kan virke inn på iverksettinga?
  • Hvordan handler iverksetterne?
  • Hvordan disponerer de ressursene?
  • Hva kjennetegner iverksettingens kontekst  -  økonomisk, sosialt og politisk?  

Dette er spørsmål som i høy grad er relevante for lokale iverksettinger, også i dag. Vi må se på målene for tiltaket som skal iverksettes, på hvilke ressurser som er tilgjengelige og på hvordan ressursene omsettes i virkemidler og handling, og vi må være opptatt av den konteksten som iverksettingen foregår innenfor. Dette er begreper og faktorer som vil bli drøftet og utdypet i denne teksten.[1] Bestemmelsen om individuell plan er hjemlet i flere lovverk, kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og iverksetting er dermed et ansvar som deles av flere instanser.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y7dgd8
(Skriv inn koden over.)