There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kommunikativ planlegging - PublicTemplates
 
 

Kommunikativ planlegging

I teorier om planlegging, både i Norge og internasjonalt, hevdes det at vi på 1990-tallet opplevde en såkalt «kommunikativ vending». Men hva med dagens planleggingen i kommunene, er den kommunikativ?  For å svare på det må vi først bli enige om hva kommunikativ planlegging er og så må vi se om vi kan finne dette igjen i måten norske kommuner planlegger på. Vi skal prøve å gjøre begge deler i denne artikkelen.

Av Jørn Cruickshank (2015) , Førsteamanuensis Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Universitetet i Agder og  Hanne Heieraas Evju , Rådgjevar areal og plan i Bykle kommune.

Jürgen Habermas

Det er viktig å forstå den grunnleggende tenkningen bak denne påståtte vendingen, og da går de fleste tilbake den tyske filosofen Jürgen Habermas (1987) og hans teori om kommunikativ handling. Her setter han opp to ulike verdener, en systemverden og en livsverden. I livsverdenen foregår den tradisjonelle hverdagslige og spontane dialogen mellom mennesker, den som vi kunne finne i norske lokalsamfunn før fremveksten av velferdsstaten. Det er her den frie offentlige samtalen foregår, altså den dialogen som ikke er dominert av noen sterke eller eksterne aktører. Så mener Habermas at denne livsverdenen i de vestlige samfunn er blitt påvirket og ødelagt (kolonisert) av det han kaller systemverdenen. Den sistnevnet er representert ved media, den kapitalistiske produksjonsmåten og den byråkratiske styringsmodellen. Det som har skjedd er dermed at a) den private sfæren er blitt svekket og brutt ned av det økonomiske systemet og b) den offentlige sfæren er nå dominert av det administrative systemet.

Vi har altså fått en profesjonalisering og spesialisering i samfunnet som øker avstanden mellom på den ene siden ekspertene, forskerne og byråkratene og på den andre det bredere lag av befolkningen. Når administrasjonen og politikerne i en kommune begge opplever at den andre parten motarbeider deres egne bestrebelser på å skape et bærekraftig samfunn, er det et symptom på at de to verdenene ikke kommuniserer med hverandre. Ikke bare øker avstanden, men ifølge Habermas er det logikken i systemverdenen og ikke livsverdenen som dominerer. Styringen av samfunnet er blitt sektorisert og følger den enkelte sektorens logikk, i stedet for at samfunnets utvikling er styrt av en kulturell tradisjon forankret i livsverdenen. Vi mister derfor grepet om det som går på tvers av sektorene og vi mister hverdagslivsperpektivet i de kollektive handlinger.

Les videre, kapittel Rasjonell norsk planlegging

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3n24f5
(Skriv inn koden over.)