There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veiledere og tips - PublicTemplates
 
 
 

Veiledere og tips


Her vil du få råd, tips og veiledning i arbeidet med folkehelse og plan.

  • Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i arbeidet, en veiledening i dette arbeidet kan du få innblikk i HER
  • Folkehelsekommune, veivisere i lokalt folkehelsearbeid. Helsedirektoratet har tilrettelagt et praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid. Klikk deg inn HER
  • Planverktøy for stedsutvikling innbyggerdialog og medvirkning, klikk deg inn HER
  • Tipsliste for folkehelse og kommuneplanlegging. Hensikten med denne moment- og tipslisten er å sikre at folkehelse som tema blir ivaretatt i kommunal planlegging. Klikk deg inn HER
  • Sjekkliste for ”Folkehelse i kommunenes plansystem” er ment å være et hjelpemiddel og ei tipsliste om aktuelle folkehelsetema og utfordringer innen kommunale og regionale planer. Klikk deg inn HER
  • Veileder til kommunal planstrategi. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven.Klikk deg inn og se HER
  • Veileder kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen.  Denne veilederen err utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal samfunnsplanlegging. Klikk deg inn og se HER
  • Veileder til regional planstrategi Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.Last den opp ved å klikke deg inn HER
 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6j7w6c
(Skriv inn koden over.)