There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kurs i Ansvarlig vertskap - PublicTemplates
 
 

Kurs i Ansvarlig vertskap

 

Ansvarlig vertskap er et kurs for ledere og ansatte i skjenkebransjen. Kommunen arrangerer det. Kurset kan også tilpasses salgsbransjen.

De regionale kompetansesenterene for rus kan bistå kommunen med å arrangere.

Følgende tema danner kjernen av kurset:

 • Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
 • Hvordan påvirkes kropp og hjerne av alkohol?
 • Alkoholens rolle i samfunnet
 • Samarbeid mellom bransje, politi og kommune
 • Overskjenking og skjenking til mindreårige
 • Gjesterelasjoner og konflikthåndtering
 • Internkontroll

 I tillegg kan kurset ha lokale tilpasninger, slik som

 • lokale retningslinjer for skjenking
 • kommunens skjenkekontroller og sanksjoner
 • problematikken med falske ID-kort
 • narkotikabruk på utesteder
 • alkoholbruk blant ansatte
 • førstehjelp og brannvern

Kurset går over 1-2 dager.

Forelesere vil normalt være lokale ressurs- og fagpersoner fra kommune, politi, sykehus eller annet. Det regionale kompetansesenteret kan også bistå eller formidle kontakt til gode forelesere.

Mer om > Foredragsholdere og kursets innhold

Tilpass tidspunktet til når det passer best for bransjen. For eksempel kan en del av de ansatte være studenter eller ha annen jobb på dagtid. Ettermiddagen kan være det beste tidspunktet. Tidlig i uka kan være bedre enn seint i uka.

Skjenkesteder som sender sine ansatte på kurs, kan måtte betale kursavgift og / eller lønn til ansatte for tiden de er på kurs. Bevillingshavere og ledere vil derfor være opptatte av hva får de igjen for det.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har evaluert Ansvarlig vertskap. Det er gjennom årene også gjort mange erfaringer rundt om i kommunene. Noen viktige konklusjoner er at

 • overskjenking bør være hovedtema
 • skjenkestedet må følge opp denne opplæringen på systematisk vis i daglig arbeidet, blant annet gjennom egen internkontroll
 • deltakelse fra skjenkestedene bør være obligatorisk og legges som vilkår for skjenkebevilling

Samtidig poengterer SIRUS at kursene alene ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige eller utelivsrelatert vold. Effekten oppstår gjennom kombinasjonen av kurs, kontinuerlig samarbeid mellom aktørene, gode skjenkekontroller og forutsigbart sanksjonssystem.

Bakgrunnen for at helsemyndighetene anbefaler kurset Ansvarlig vertskap, er blant annet at en rekke undersøkelser viser at overskjenking er relativt utbredt.

For eksempel kartla SIRUS i 2012 omfanget av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo. Det ble brukt skuespillere som spilte åpenbart påvirkede, og de fikk kjøpe alkohol i 93 % av tilfellene.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Til > AAH som målrettet praksis

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5d6v60
(Skriv inn koden over.)