There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Erfaringer fra Sverige - PublicTemplates
 
 

Henter erfaring fra svenskene

I deler av Stockholm ble volden redusert med nærmere 30 prosent under gjennomføring av det såkalte STAD-prosjektet.

STAD - en forkortelse for "Stockholm förebygger Alkohol- og Drogproblem" - er en omfattende virksomhet i den svenske hovedstaden. Ett av elementene retter seg mot utelivet, under navnet Ansvarlig Alkoholservering.

Dette tiltaket har vært en rollemodell for utformingen av Ansvarlig alkoholhåndtering i Norge. Politistasjonssjef Patrick Widell i Stockholm har ledet arbeidet med STAD, og har besøkt Norge en rekke ganger for å lære oss opp. I 2012 ble han intervjuet i Helsedirektoratets temamagasin God Rusforebygging:

- Patrick, hva er din oppfatning av nordmenns drikkekultur?

- Nordmenn og svensker har ganske like drikkekulturer, synes jeg. Men når jeg har vært ute og deltatt i skjenkekontroller, er det mitt inntrykk at nordmenn er mye mer beruset enn stockholmere. I Norge slippes folk oftere inn og får kjøpe alkohol til tross for at de er åpenbart påvirket.

- Hva er nøkkelen til STADs suksess i Sverige?

- Nøkkelen er det gode samarbeidet mellom bransje og myndigheter, at man har felles forståelse av problemet og målet. Det er dessuten viktig med god kontroll, og at næringshensynene ikke får for stor vekt, selv om utestedene har rett til å drive og at folk selv må ta ansvar.

- Det er viktig å være klar over at STAD-prosjektet baserer seg på alkoholloven, som stiller store krav til den som serverer.

- Hvilke resultater har dere oppnådd i Sverige?

- Da vi i 1996 gjennomførte en studie hvor vi sendte skuespillere på byen for å opptre som berusede personer, erfarte vi at 95 prosent av bartenderne i Stockholm sentrum serverte øl til åpenbart påvirkede personer. I 2007 var tallet 16 prosent.

- Forekomsten av alkoholservering til gjester under 18 år gikk ned fra 45 til 8 prosent i tilsvarende periode. Også volden ble betydelig redusert - i bydelen Norrmalm med hele 29 prosent. I bydelen Gamla Stan opplevde vi til og med en helg i julebordsesongen helt uten tilfeller av vold eller bråk.

- Metoden var mer synlig politi, påpasselige vakter og ansatte som var kurset i å identifisere åpenbart påvirkede personer. Det siste er elementer som også er med i kurset Ansvarlig vertskap. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre ettersom de siste resultatene våre ikke er så gode som vi hadde ønsket.

- Hva gjør du i Norge?

- Jeg samarbeider med Helsedirektoratet om å dokumentere og dele mine erfaringer, blant annet gjennom en veileder i kontroll. Det siste året har jeg jobbet med kriminalitetsforebyggende arbeid. I Norge har jeg base i Oslo i tre måneder, men jeg bistår også andre kommuner.

- Tidligere har jeg holdt foredrag for politiet i Østfold, og de har vært hos oss i Sverige for å lære hvordan vi jobber med STAD-prosjektet.

- Flere norske byer jobber allerede med prosjekter inspirert av STAD. Nå står Oslo for tur. Hva skal til for å lykkes i hovedstaden?

- Oslo er selvsagt større og har andre utfordringer enn mindre steder. En god dialog mellom politi, politikere, bransje og vektere er imidlertid viktig for å lykkes, slik som for eksempel mange Østfold-kommuner har gjort.

- Starter Oslo nå, kan byen faktisk se resultater allerede første kvelden. Mindre alkoholinntak betyr mindre vold. Det er nødvendig å huske at mindre vold én kveld, ikke betyr mer vold kvelden etter. Dette er fordi volden ofte er tilfeldig og noe som skjer der og da.

- Hva kan Norge, og spesielt Oslo, lære av STADs suksess i en storby som Stockholm?

- I starten gjorde vi noen feil, for eksempel var vi ikke gode nok til å gi opplæring eller å planlegge skjenkekontrollene. Samarbeidet var heller ikke godt nok, men slik trenger det ikke bli i Oslo. Storbyer i Norden har ofte mer til felles med hverandre enn de har til mindre byer innad i landet, så også Stockholm kan lære av hvordan Oslo tar STAD ett steg videre.

- Ett av mine råd til dere i Norge vil være å bruke sosiale medier til å formidle - både til befolkningen og til serveringsbransjen - hvorfor Ansvarlig Alkoholhåndtering og kurset Ansvarlig vertskap er så viktig og noe vi alle må ta ansvar for.

Du kan lese mer om STAD på prosjektets hjemmeside.

Tilbake til > Ansvarlig alkoholhåndtering

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0q5058
(Skriv inn koden over.)