There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Salgs- og skjenkekontroll - PublicTemplates
 
 

Salgs- og skjenkekontroll

Alkoholloven har som mål å begrense skader ved alkoholbruk. Ett av lovens midler for å nå dette målet er kommunens kontroll av salgs- og skjenkestedene for å hindre salg og skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede.

Undersøkelser fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) viser at det mange steder skjer omfattende brudd på alkoholloven, og at dette i begrenset grad fanges opp av kommunenes kontroller. Dernest er det kun et fåtall av overtredelsene som blir avdekket som fører til at bevillingen blir inndratt.

Skuespillere spilte fulle i Oslo, hvor mange fikk servering?

Kommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder og påse at omsetning av alkohol følger regelverket. Kommunene har ansvar for kvaliteten på kontrollene, og skal påse at kontrollørene får god nok opplæring. Dette gjelder også når private kontrollselskap benyttes.

Eksempel på opplæringsplan og kursprogram for salgs- og skjenkekontrollører

Kontrollene skal etter loven fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkested. Steder med større fare for avvik skal ha flere kontroller enn der risikoen er mindre. Det skal foretas minimum tre ganger så mange kontroller per år som det er bevillinger.

Ambulerende bevillinger og bevillinger for enkeltanledninger, for eksempel festivaler, skal også kontrolleres. Disse kontrollene kommer i tillegg til de ordinære skjenkekontrollene.

Forskningsundersøkelse: Hva mener utestedene om skjenkekontrollene?

 

GJENNOMFØRING AV SALGS-OG SKJENKEKONTROLL

Når kommunen skal gjennomføre sine kontroller, må en først må en ta stilling til hvilken av de flere ulike kontroll- og observasjonsmetoder som skal benyttes.

Ute på selve kontrolloppdraget er det avgjørende at kontrollørene gjennomfører kontrollen på en profesjonell måte.

Etter kontrollen skal kontrollørene gi stedets ansvarshavende tilbakemelding samt skrive befaringsrapport og eventuelt tilleggsrapport

 

LES MER

Trondheim tok tak i sin skjenkekontroll

Slik samordnes kontroller i Nedre Glomma-regionen

> Helsedirektorates Veileder i salgs- og skjenkekontroll

 

HVOR VIL DU NÅ?

Til > Saksbehandling og sanksjoner

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: dr552b
(Skriv inn koden over.)