There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Saksbehandling og sanksjoner - PublicTemplates
 
 
 

Saksbehandling og sanksjoner


Når kommunen avdekker brudd på alkoholloven og regelverket rundt den, bør det få konsekvenser og føre til en reaksjon.

Kommuner har hatt noe forskjellige måter å reagere på, ut fra deres alminnelige praksis og ut fra alvorlighetsgraden. Terskelen for reaksjon har også variert. De mest vanlige reasjonsformene var advarsel og inndragning av bevilling.

De siste årene har en del kommuner gått over til et system med prikktildeling. Avvik og brudd på alkoholloven fører til én eller flere prikker. Antall prikker per avvik eller brudd gjenspeiler alvorlighetsgraden. Ved et visst antall oppsamlede prikker blir bevillingen inndratt for en kortere eller lengre periode. Rapporter og undersøkelser har vist at dette systemet fungerer relativt godt og at salgs- og skjenkebransjene i hovedsak har vært fornøyde med forutsigbarheten i det.

Fra 1.1.2016 er prikktildeling innført i forskrift til alkoholloven. Fra denne datoen må alle kommunene benytte dette sanksjonssystemet.

> Disse overtredelsene medfører prikkbelastning

Helsedirektoratet har utarbeidet et dokument med merknader til disse regelendringene som er hjelpsomt for saksbehandlere, jurister og bevillingshavere:

> Helsedirektoratets merknader til nye regler for sanksjoner

LES OGSÅ

Formell saksgang ved inndragning av bevilling

En kort men nyttig, juridisk veileder: Hvordan unngå saksbehandlingsfeil i inndragningssaker

 

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1u5u5v
(Skriv inn koden over.)