There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Internkontroll - PublicTemplates
 
 

Internkontroll

Internkontroll etter alkoholloven handler om salgs- og skjenkestedets interne styring og kontroll av den daglige skjenkevirksomheten.

Internkontrollen skal etter loven være kjent for alle ansatte. Slik er det dessverre ikke. En undersøkelse utført av forskningsstiftelsen FAFO i 2014 viser over halvparten av de som serverer alkohol har begrenset eller ingen kjennskap til den.

Bevilingshaveren skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige og forsvarlige former. Rutinene skal være oppdaterte og gjennomføres regelmessig.

Regelverkets definisjon av begrepet internkontroll

God internkontroll på håndtering av alkohol reduserer risikoen for at utilsiktede brudd på alkoholloven inntreffer. Dette er bra for skjenkestedet og bra for kundene.

Det er ikke meningen at det skal innføres et komplisert system. Tvert imot. Det bør gjøres så enkelt og forståelig som mulig. Det skal inneholde oversikt over og rutiner for

  • opplæring av ansatte
  • ansvarsfordeling
  • vurdering av beruselsesgrad
  • håndtering av åpenbart berusede gjester
  • oppfølging av regelavvik

Internkontrollen for alkoholhåndtering skal også inneholde oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og andre bestemmelser som er av betydning for bevillingen.

Hvor omfattende skal systemet for internkontroll være?

Bevillingshaver vil alltid være formelt ansvarlig for å ha et system for internkontroll på plass. I praksis vil ofte oppgaven falle på daglig leder eller styrer. De ansatte har ansvar for å følge systemet opp og bidra til utvikling og forbedring, siden internkontrollen er tett knyttet til de daglige arbeidsoppgavene.

Virksomheter er svært ulike. Noen er små, andre er store. De er organiserte på ulike måter og drives ulikt. Derfor fins den ingen detaljert mal for internkontroll. Istedenfor stiller alkoholforskriften noen grunnleggende krav til innholdet. Hver enkelt virksomhet må finne sin måte å svare på dem.

Lovverkets 6 grunnleggende kravene til internkontrollen

Internkontrollen skal dokumenteres. Alkoholforskriften § 8-3 krever dokumentasjon "i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Den skal være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndighetene".

Virksomheten må selv vurdere hvilke rutiner som skal foreligge skriftlig. Er noen av de ansatte fremmedspråklige bør dette tas hensyn til.

Det er hensiktsmessig å samle dokumentasjonen i en egen perm som er tilgjengelig for alle ansatte. Dokumenter, skjemaer, rutinegjennomganger, endringer, osv. bør dateres, slik at det vises at internkontrollen fungerer og er i bruk.

LES MER

Forslag til dokumentasjon i egen perm for internkontroll

Helsedirektoratet har utgitt > Veileder i internkontroll etter alkoholloven (lenke til Helsedirektoratet). Den inneholder en rekke forslag og eksempler på praktisk utforming av et internkontrollsystem.

På hvilke måter kan kommunen velge å føre tilsyn med internkontrollen?

Gjelder kravet om internkontroll for ambulerende bevillinger, festivaler og lignende?

Vær til slutt oppmerksom på at kommunen har en generell veiledningsplikt i forhold til lovverket, som også omfatter veiledning i forhold til bestemmelsene om internkontroll.

HVOR VIL DU NÅ?

Til > Salgs- og skjenkekontroll

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0202w8
(Skriv inn koden over.)