There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan få interesse hos politikere og adm for rusmiddelpolitisk handlingsplan? - PublicTemplates
 
 

Hvordan få interesse hos politikere og adm for rusmiddelpolitisk handlingsplan?

Spørsmål:
Hei, jeg har ansvar for å rullere og utarbeide en nytt forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan i min kommune, men jeg opplever at både politikere og andre i administrasjonen bryr seg lite om dette arbeidet selv om vi som kommune er oppfordret fra Staten til å gjøre dette samt at den alkoholpolitiske delen er lovpålagt. Mange sier her at annet planarbeid er viktigere å prioritere for kommunen nå som kommuneøkonomien vår er svært dårlig. Hvorfor er det slik at mange av de statlige initierte planene ikke blir særlig vektlagt lokalt, og har dere noe tips for å vekke interessen hos politikerne og andre i administrasjonen? "

 

Svar

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er et generelt fenomen av kommuner prioriterer og/eller vektlegger statlig pålagte planleggingsoppgaver forskjellig. Det finnes nok ulike faktorer som forklare at situasjonen er slik:

 

  • Temaet oppfattes ikke som presserende eller relevant (det oppfattes ikke som "stort" nok).
  • Generell liten (lokal)politisk interesse og/eller oppslutning om det aktuelle planleggingstemaet.
  • Temaet kan være lokalpolitisk følsomt, brysomt, konfliktfylt (f.eks. berøre personlige eller næringsmessige interesser).
  • Mangel på kompetanse og/eller kapasitet.

Jeg kjenner jo ikke situasjonen i din kommune, men du viser jo nettopp til manglende interesse. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å forsøke å skape engasjement gjennom en statlig pålagt plan, hvis det ikke er lokalpolitisk interesse for temaet.

 

Planer må ha politisk og administrativ forankring

Planer må ha politisk og administrativ forankring om de ikke skal bli rene "papirøvelser". Det er ingen - og ikke saken - særlig tjent med. Så hvorfor ikke stille saken på spissen, og rette følgende spørsmål til politikere og administrasjon :

 

  • Jeg/vi har merket oss laber interesse for å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan i våre kommune, slik staten oppfordrer til. 
  • Jeg/vi ser det som hensiktsløst å gå løs på et slikt arbeid om det ikke oppfattes som politisk relevant og faglig nødvendig å ha en slik plan i vår kommune.
  • Jeg/vi vil derfor avvente oppstarten av (rulleringen) planen til dette spørsmålet er avklart".

Avklare mandat

Spørsmålet er også hvem som har gitt ansvaret for at planarbeidet skal iverksettes. Dersom oppgaven er gitt deg må det følge noen form for mandat med. Arbeidet ditt må derfor i utgangspunktet være resultat av at en/flere konkrete personer med myndighet i kommuneorganisasjonen har vedtatt å iverksette rullering av planen. Da bør tilbakemeldingen om uklarheter gå gjennom disse myndighetspersonene og da tilbake til det politiske/toppadministrative miljøet som ikke vil prioritere arbeidet.

 

Lykke til

 

Med hilsen

Terje Kleven

Forsker I - NIBR

 

og Redaksjonen

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e3p602
(Skriv inn koden over.)