There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan rullere usmiddelpolitisk handlingsplan? - PublicTemplates
 
 

Hvordan rullere usmiddelpolitisk handlingsplan?

Spørsmål:

" Hei, i min kommune har jeg fått ansvar for rullering av vår rusmiddelpolitisk handlingsplan og samtidig fått beskjed fra mine ledere om at denne må tilpasses vår Kommuneplan og Helse- og sosialplan. Har dere råd om hvordan jeg bør gå frem for å tilpasse Rusmiddelpolitisk handlingsplan til nevnte planverk, og hva bør jeg særlig ha fokus på ?, Håper på innspill, på forhånd takk."

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Ut i fra det tema du spør om er det flere steder å ta fatt:

Tenkning i forhold til Kommuneplanens samfunnsdel:

• Finnes det der stikkord som kan knyttes til rusmiddelpolitiske mål eller tiltak? I så fall finnes knaggen for ditt arbeid der. Se neste strekpunkt for hva du skal ”henge på” denne:

• Hvis ikke du finner en slik ”knagg” i Kommuneplanen, kan du se om Kommuneplanen behandler tilsvarende temaområder? I så fall har du malen for hvordan slike tiltaks- og politikkområder skal behandles (detaljering og form), men du må selv plassere ”knaggen” på et hensiktsmessig sted i forhold til anvars- eller temastruktur.

• Hvis dere har en svært forenklet Kommuneplan, så er det kanskje nok å innpasse en henvisning til hvor i økonomiplanen eller i hvilken virksomhetsplan mål og tiltak kan finnes. I slike forenklete planer inngår ofte hovedmålet(-ene), mens substans og tiltak finnes i aktuelle temaplan. Jeg tolker beskjeden du har fått som et klart signal om at frittsvevende temaplaner ikke ønskes – og bra er det! Tenking i forhold til Helse- og sosialplanen blir parallell med ovenstående:

• finnes ”knagg”, så bruk den

• hvordan er tilsvarende typer tema behandlet, gjør tilsvarende med rus… Så mye om selve innpassinga, hvor rådet altså er å tilpasse seg gjeldende struktur. Formelt må denne innpassinga enten skje ved at den planen du tilpasser den til blir rullert samtidig, eller at en foreslår og behandler en planendring.

En tredje mulighet er at en viser til planen og får et prinsipielt vedtak om at slik politikk ønsker kommunen på dette området, og at dette skal tas inn og behandles samtidig som planen ved en senere anledning skal rulleres, dvs. at da kommer høringer og formaliteter på plass – altså et det har status som enkeltvedtak inntil videre. Men selvsagt er det lov å lage offentlige og involverende medvirkningsprosesser knyttet til enkeltsaker, hvis dette ønskes…. Så mye om jussen….

Hva så med det ruspolitiske innholdet? Her trenger du hjelp og innspill fra dem som kan fagfeltet, ikke bare fra en planleggersystematiker og planprosessmaker som meg. Lykke til!

Vennlig hilsen Asle Farner

NB: I forhold til Asle Farners oppfordringer om hjelp og innspill fra fagfeltet kan du finne mye om rustematikken på www.kommunetorget.no, www.forebygging.no og www.sirus.no Mvh Redaksjonen

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: v1156g
(Skriv inn koden over.)