There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan igangsette arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan? - PublicTemplates
 
 

Hvordan igangsette arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan?

Spørsmål:

Hei, jeg har fått ansvar for igangsetting av arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i min kommune . Min første tanke er her at det er viktig å få til en undersøkelse ang. russituasjonen i kommunen. Jeg er av den oppfattning at for å få til en realistisk plan og ikke minst planens målsetting er det etter min mening viktig å fa kartlagt russituasjonen i kommunene.

Har dere noen oversikt over kommuner som har foretatt en slik kartlegging, og finnes det noen standard spørreskjema? Jeg er opptatt av kartlegge kommunens befolkning, men spesielt rusvaner blant ungdom.

 

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er få standardisert spørreskjema for dette formålet, men det finnes en del metoder som blant annet de større forskersentra bruker. Disse vil vi i utgangspunktet fraråde både fordi kostnaden for kommunen og arbeidsinnsatsen vil bli svært stor i forhold til utbyttet. I første omgang vil jeg anbefale deg å ta en titt på steg en og to (særlig to da), på ”levende veiviser rusmiddelpolitisk handlingsplan” her på kommunetorget.no. På denne tjenesten vil du får du en del informasjon om kartlegging, videre også helsedirektoratets veileder på dette (ligger også på kommunetorget.no),

 

Et generelt råd er at du bør benytte deg av data som allerede finnes i:

 

·     din kommune (hos skole, helsesøster, sosialarbeidere, politi med mer) om både ungdom og voksne. Du bør både spørre dem om hva som finnes i dag av forebyggende og helsefremmende til tak i kommunen og videre hvilke (rus)utfordringer de ser for seg (mao ikke glem å få frem positivt arbeid som allerede gjøres, for eksempel innefor ungdomsarbeid, skole osv..) , i tillegg vil sikkert sosialtjenesten  ha en formening om hvor mange som evt sliter med rusproblemer i kommunene (for mer se her tips på nevnte levende veiviser).

 

·     Nasjonale tall og statistikk: Via bla SIRUS ( rusforskning og statistikk knyttet til rustema) og SSB (ulike befolkningsdata) vil du finne nasjonale tall (og noen kommunale) på bla utviklingen av russituasjonen på bla alkohol og illegale rusmidler hos ungdom og voksne. Jeg anbefaler deg å legge disse oppdaterte statistikker til grunn for noe av din kartlegging. Dette fordi det viser seg at nasjonale tall på for eksempel debutalder, utvikling av alkoholbruk med mer er svært lik i alle norske kommuner (med noen få justeringer mellom storbyer og mindre steder), mao nasjonal statistikk  vil også være aktuell for din kommune (for mer se også her tips på nevnte levende veiviser).

 

Mao våre råd er å ikke sette i gang en større spørreundersøkelse, men du bør/må samle inn data som allerede er i din kommune og som finnes tilgjengelig  i nasjonal statistikk, men da selvsagt snakke med ulike fagfolk og andre i din kommune og systematisere den informasjonen de høyst sannsynlig har.

 

Håper dette var til hjelp, lykke til

Mvh, Redaksjonen

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 17yxw1
(Skriv inn koden over.)