There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan evaluere arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan? - PublicTemplates
 
 

Hvordan evaluere arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan?

Spørsmål:
" Hei, i min kommune har jeg fått ansvar for å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan og samtidig fått beskjed fra mine ledere om at jeg også bør legge opp til å evaluere denne planprosessen. Har dere råd om hvordan jeg bør gå frem å legge opp til en slik evaluering, og hva bør jeg særlig ha fokus på? Håper på innspill, på forhånd takk."

 

Svar:

Hei, og takk for spørsmålet.

Det er en god ide å evaluere planprosessen, men hvordan evalueringen skal legges opp, er avhengig av hva som er hensikten med den. Hvis ambisjonen er å oppsummere på en måte som også andre kommuner skal kunne ha nytte av, blir kravene større enn om intensjonen bare er dere selv skal kunne lære noe av prosessen. Her forutsetter jeg at det er det siste, den interne læringen, som er målet med evalueringen.  Jeg oppfatter det også slik at det du først og fremst skal bruke tiden din på, er selve utarbeidelsen av handlingsplanen, slik at evalueringen av planprosessen blir en bi-oppgave som bør holdes på et ikke alt for ressurskrevende nivå. For øvrig vil mitt råd være at du legger hovedvekten på å dokumentere hva dere gjør og hva som skjer i løpet av prosessen.  Dokumentasjonen bør fokusere på følgende spørsmål:

 

Hvem deltok i prosessen  -  forankring

Som det heter i et annet svar her på kommunetorget, skal planen være et flersektorielt redskap, og den skal representere et møte mellom ulike aktører og roller. Dermed blir det særlig viktig å få fram hvem – både hvilke etater og hvilke personer  - som ble involvert. I hvilken grad ble disse forpliktet gjennom prosessen? I hvilken grad fikk de et eierforhold til planen? I hvilken grad ble planen forankret i flere etater eller sektorer, og i kommunens politiske og forvaltningsmessige ledelse?  Var det noen som kanskje burde deltatt, som ikke ble trukket inn? I hvilken grad var de etater og personer som skal følge opp planen etterpå, deltakere i prosessen?

 

Aktørenes vurderinger, motsetningsforhold

I hvilken grad hadde deltakerne i prosessen ulike oppfatninger av situasjonen og av hva som skulle stå i handlingsplanen? Hvordan løste dere eventuelt slike motsetningsforhold? I hvilken grad kom planen til å representere et brudd eller en videreføring av den rusmiddel­politikk kommunen har ført så langt? Hva er begrunnelsene for brudd/videreføring?

 

Kunnskap, kompetanse og inspirasjon

Kunne dere bygge på erfaringene fra andre kommuner i arbeidet med planen? Hvilken nytte hadde dere av direktoratets veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan?

 

I hvilken grad hadde dere tilgang på den kompetanse og kunnskap som dere trengte i prosessen? Hva kunne involverte deltakere bidra med, og hva måtte hentes inn utenfra? Var det kunnskap eller kompetanse som ikke var tilgjengelig for dere, og hvilke konsekvenser hadde det eventuelt at dette manglet? 

 

Dette er noen av veldig mange temaer som en evaluering av planprosessen bør ta opp.  Forhåpentligvis vil dere oppleve at det å forholde seg til slike spørsmål, ikke bare resulterer i en evaluering, men også gir en større bevissthet rundt hva dere gjør og hvorfor, og dermed kanskje også en bedre planprosess.

 

For øvrig må det legges til at en viktig evaluering av prosessen ligger i spørsmål som først kan stilles etter at det har gått en tid. De dreier seg om hvordan planen ble fulgt opp, og hvilke konsekvenser den fikk.

 

Lykke til!

 

Bergljot Baklien,

evalueringsforsker, SIRUS

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: r27446
(Skriv inn koden over.)