There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvilke hovedmomenter må jeg ta hensyn til i mitt arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan ? - PublicTemplates
 
 

Hvilke hovedmomenter må jeg ta hensyn til i mitt arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan ?

Spørsmål: Hvilke hovedmomenter og utfordringer må jeg ta hensyn til i mitt arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan ?

 

Svar:

Hei, og takk for en interessant og viktig spørsmål. Generelt i offentlig planlegging vil det være en del prosesshensyn du bør ta hensyn til. Som hvordan få til god medvirkning, god forankring og ikke minst hvordan koble denne temaplanen til andre kommunale planer. Dette er viktig, men da jeg oppfatter ditt spørsmål dit at du ønsker en mer generell oversikt over sentrale momenter som man bør ta hensyn ved arbeidet rusmiddelpolitisk handlingsplan, vil jeg peke på slike her.

1. Lovkrav knyttet til planen er å finne til delen om alkoholpolitisk handlingsplan der det heter  ” Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan” (Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28). § 1-7d. En rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”

 

2. Planen som flersektorielt redskap

Et viktig moment i arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan er at det oftes vil være mange motstridende interesser som kommer opp. Paradokser kan oppstå:

  • Det som er lønnsomt for noen kan være skadelig for andre.
  • Man går inn i motsetningsforholdet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  • Paradokser oppstår når man forsøker å sette ut i livet selvmotsigende planer.

 

Problematisering av politikk- og fagområders inngripen i hverandre. Det er mao ikke sikkert at politikernes prioriteringer , for eksempel knyttet til åpningstider harmonerer med det fagfolk i kommunen mener er faglig lurt å prioritere.  

 

3. Planen er et møte mellom ulike aktører og roller, viktig å huske;

 

 • Personene som deltar har ulike oppgaver
 • Personene som deltar har ulik kompetanse
 • Personene som deltar har ulik interesse og fokus knyttet til egne oppgaver og kompetanse
 • Det vil være en oppgave å synliggjøre kompleksiteten og få frem respekt for hverandres roller

4. Veiledende mal for rusmiddelpolitisk handlingsplan er et viktig hjelpemiddel.

 

 • Her får du oversikt over nasjonale føringer (stortingsmeldinger, andre nasjonale politiske styringsdokument, lovverket)  
 • Veilederen hjelper deg å legger opp til diskusjoner om
  • Problemanalyse
  • Mål
  • Strategier

 

5. Data om lokale forhold

Skal planen omhandle situasjonen i din kommune er det viktig å samle og systematisere lokale data fra kommunen om blant annet.

 

 • Bosettingsstruktur
 • Alderssammensetning
 • Omsetning av alkohol
 • Skjenkesteder
 • Bruk av illegale rusmidler

Nb. Mye av dette finnes allerede i ulike varianter. Det er også viktig å huske at kvaliteten på en del av den lokale dataen kan være ujevn . Se også lokale data fra SSB.

 

6. Vurdering av rusmiddelsituasjonen i planen

 • Vurderingene kan forstås vidt eller smalt
 • Avgjørende for valg av mål og strategier. Målene må gjenspeile de utfordringer som er beskrevet innledningsvis
 • Hvilke gruppers tolkninger av problemene er det som får gjennomslag? Ved å fokusere for mye på problemgrupper er det vanskelig å argumentere for en bred primærforebyggende innsats

7. Medvirkning av befolkningen

Medvirkning av befolkningen handler om å ”lage tråder” som knytter politikere, administrasjon og befolkning sammen. Det handler om å ta i bruk arbeidsmåter der folk med ulik bakgrunn blir inkludert i arbeidet.

 

Her på Kommunetorget.no vil du finne mer om alle disse tema

 

 

Håper at dette var til hjelp,

- lykke til i det videre arbeidet

 

Øystein Gravrok

redaksjonen Kommunetorget.no

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 64k848
(Skriv inn koden over.)