There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan lykkes i arbeidet med IP? - PublicTemplates
 
 

Hvordan lykkes i arbeidet med IP?

Spørsmål fra leder i barnevernet: Hei. I min kommune har ikkje individuell plan vorte teke i bruk skikkeleg enno. Eg veit det vart brukt i forhold til flyktningane som kom hit for nokre år sidan, men ikkje i noko av det andre arbeidet vi gjer her i kommunen. Det har vorte teke opp på eitt møte, men det er vanskeleg å få konkludert med noko og det blir rett og slett laust prat. Eg er åleine om å arbeide innan barnevern, og eg lurar på kva eg må gjere for å få med resten av kommunen på arbeidet med å få til individuell plan kring dei som kunne hatt eit stort behov for det for å få samordna tenestene kring dei?

 

Svar:

Hei og takk for ditt spørsmål. For å lykkes med arbeidet med individuell plan (IP) eksisterer det ikke noe ”kokebok” for hva som er den ”rette” måten å forankre og IP som ordning samt drive planprosessene på (selv om det finns flere veiledere og bøker om tematikken). Men på bakgrunn av vårt kjennskap til praksiserfaringer med IP-arbeid og planarbeid generelt i kommuner kan vi komme med noen tips .

 

Forankring i ledelse og prosedyrer for arbeidet

Det er det nødvendig at selve IP ordningen og enkle prosedyrer for arbeidet forankres hos ledelsen i kommunen, og i den enkelte avdeling. Forankring av et slikt arbeid som kanskje oppfattes som nytt, fremmed evt ikke viktig nok for noen i kommuneorganisasjonen kan være problematisk. Dette ut ifra at forankring kan forstås som det å arbeide med å få aksept, engasjement og motivasjon for arbeidet med IP. Hvis ansatte og kolleger kommunen din er vant til å ta opp og behandle ”nye” problemstillinger og ikke minst har etablerte arenaer for dette , vil et slikt motiverings arbeid gå lettere.

 

Det er uansett et lederansvar å se til at det blir utarbeidet prosedyrer for arbeidet, og sørge for opplæring av de ansatte. Som ansatt kan du ta opp med ledelsen i din avdeling at det er ønskelig å få etablert prosedyrer for IP. Det er en fordel hvis du på forhånd har satt deg godt inn i problematikken, og har noen konkrete forslag til hvordan det kan gjøres.

 

Det kan også være en ide`å koble behovet for prosedyrer for IP opp imot konkrete enkeltsaker, der du kan argumentere for fordelene ved å utarbeide IP.

 

Lykke til

 

Hilsen redaksjonen Kommunetorget.no

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: uw40ia
(Skriv inn koden over.)