There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvilke kartleggingsverktøy finnes for IP? - PublicTemplates
 
 

Hvilke kartleggingsverktøy finnes for IP?

Jeg jobber med rus i NAV og driver boveiledning i felten og skriver individuell Plan. Jeg kunne ønske, og tenke meg, ett verktøy for kartlegging av rusmissbrukere når de kommer inn til NAV/kontoret. Ett kartleggingsverktøy av generell art som tar for seg livssituasjon og rusbruk.  Finnes ett slikt skjema eller har dere ideer til noe liknende?  På forhånd takk for svar.

 

Takk for ditt spørsmål. I møtet med potentielt rusavhengige, blir det i dag i stadig større grad etterspurt relevante kartlegginsvektøy, i form av en eller type spørreskjema. Den type skjema blir ofte sett på som en kvalitetssikring, da de sikrer at spørsmål knyttet til en bestemt problemstilling, blir stukturert likt fra gang til gang. Men som med all anvendelse av verktøy, er det viktig å anvende rett verktøy til rett tid. Man kan også formulere det slikk, at anvendelsen av et kartlegginsverktøy skjer, fordi en ønsker svar på noen spørsmål. Og da blir det også viktig å vite hvilke spørsmål det er en stiller. I forbindelse med anvendelse av kartleggingsvektøy må en skille mellom screeningsverktøy og diagnostiske instrumenter, da de besvarer helt ulike spørsmål.

 

Et screeningsinstrument vil i all hovedsak være et veldig enkelt skjema, hva gjelder tid og omfang, hvor målet er å få sannsynliggjort om en person lider av en bestemt tilstand, eller ikke lider av den. Det er her viktig å bemerke, at det vil være snakk om sannsynelighet, men ikke sikkerhet. Et sådant skjema må derfor alltid vurderes i sammenheng med andre opplysninger. Audit (The Alchol Use Disorder Identification Test) og Dudit (Drug Use Disorder Identification Test) er eksempler på sådanne skjema for henholdsvis alkohol og narkotiske stoffer. Den type skjema finnes ofte fritt tilgjengelig på nettet.

 

Når en har konstatert at en klient har en og annen type rusproblem, vil neste steget ofte være å få klargjort omfang, følgevirkninger, evt. psykisk tilleggsproblematikk. Alt sammen for å danne seg et overblikk over eventuelle tiltakk. Og få å kunne besvare denne type spørsmål, kan en anvende ulike diagnostiske instrumenter. De har langt flere spørsmål, og kan kreve alt fra en til flere timer å besvare. Anvendelsen av diagnostiske instrumenter krever, at man enten innehar en formell kompetanse, eksempelvis utdanning som psykolog eller psykiater, eller at man blir sertifisert til å anvende et sådant spesifikt instrument. Spørreskjemaene Addis (Alkohol drog diagnos instrument) og Asi (Addiction Severity Index) er eksempler på dette. Når det gjelder denne type kartleggingsverktøy vil de sjeldent være fritt tilgjengelig, men krever sertifisering og i noen tilfelle lisensavtale i forhold til bruk.

 

Håper dette kan være til hjelp i ditt videre arbeid.

 

 

Vennlig hilsen

Mikael M. Aagaard

Psykolog

 

Redaksjonen kommunetorget.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 62bw0c
(Skriv inn koden over.)