There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hva gjør en når ansatte reserverer seg fra å være koordinator? - PublicTemplates
 
 

Hva gjør en når ansatte reserverer seg fra å være koordinator?

Spørsmål: Hei, i vår kommune møter vi av og til motforestillinger fra ansatte som saksbehandler tjenester (Pleie-og omsorg, barnevern m.fl.), om at de ikke kan/ønsker å være personlig koordinator, fordi de tenker det kan bli en dobbeltrolle. Vi ønsker noen råd for hvordan vi kan være stødige på området.

 

: Spurt av områdeleder.

Svar; Takk for aktuelt spørsmål. Spørsmålet du stiller er særlig blitt viktig etter at ny lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kap. 7, utvider kommunens ansvar for individuell plan og oppnevning av koordinator.

Det er ulike årsaker til at ansatte ønsker å reservere seg mot å være personlig koordinator. Det kan være stort arbeidspress og man er redd for ytterligere belastning, det kan være at ansatte ikke har fått nødvendig opplæring og føler seg utrygg i rollen, og det kan være at det ikke er tydelig nok for de ansatte hva en koordinatorrolle innebærer. For å forhindre at ansatte ønsker å reservere seg fra koordinatorrollen, kan man sikre at koordinatorer får akseptable arbeidsforhold, samt bidra til at ansatte føler seg trygg og komfortabel i rollen. Grunnleggende i dette er å sikre at ansatte får god opplæring. Generelle kurs om IP og koordinatorrollen til alle aktuelle, kombinert med en intern avklaring og drøfting av hva dette betyr i praksis for oss. Med de rammene vi har hos oss, hva er realistisk å få til, hva kan vi forvente av koordinatorene. Ofte er det lurt å skriftlig gjøre dette, og sikre en felles forståelse av rollen. Det er viktig å ikke legge lista for høyt, men sette realistiske standarder ut fra de ressursene man har til rådighet. Erfaringsmessig er den viktigste årsaken til at ansatte ønsker å reservere seg, at de er usikker på hva dette innebærer og hva som forventes av dem. Veiledning til koordinatorene, spesielt når man er ny, vil kunne bidra til å trygge den ansatte i rollen. Det er flere måter å gjøre dette på. Noen kommuner har etablert nettverk for koordinatorene, der de får satt av tid til veiledning. En annen måte er at en ny koordinator får veiledning fra en mer erfaren kollega på arbeidsplassen.

I noen tilfeller kan det oppstå en rollekonflikt mellom koordinatorrollen og andre roller. Eksempel på dette kan være saksbehandler i barnevernet, der tilsynsrollen kan komme i konflikt med koordinatorrollen. En sentral rolle i tildeling/styring av økonomi kan noen ganger komme i konflikt med koordinatorrollen, da fokuset på økonomi kan bli så stort at det blir et hinder for å utføre koordinatorjobben. Dette er imidlertid unntak, da de fleste roller innenfor kommunale helse – og omsorgstjenester lar seg kombinere med koordinatorrollen.

I slike saker kan det være nyttig å gå inn i hver enkelt sak og se på denne sammen med den ansatte. Er dette en reell rollekonflikt, og hva består denne i så fall i. Dersom man avdekker en rollekonflikt, er det måter å løse dette på. Man kan skille rollene, en ansatt har tilsynsrollen eller økonomitildelingsrollen, en annen ansatt har koordinatorrollen i en bestemt sak. I andre lignende saker kan man bytte på rollene, slik at flere får koordinatorerfaring.

Håper at vårt svar er til hjelp,

Mvh;

Redaksjonen v/Kari H Danielsen

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u132g4
(Skriv inn koden over.)