There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan planlegge for folkehelse i kommuner ? - PublicTemplates
 
 

Hvordan planlegge for folkehelse i kommuner ?

Spørsmål:

Hei, hvordan bør kommunene i sin planlegging tilnærme seg folkehelseutfordringene ?

 

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Folkehelseutfordringer i norske kommuner vil være blant annet fysisk inaktivitet, røyking, rusmisbruk og dårlig kosthold. Sosial ulikhet i helse er blant de største utfordringene i folkehelsearbeidet. Slike utfordringer krever at kommunene har en systematiske tilnærming til folkehelse spørsmål og gjennomfører godt planlagde tiltak.

Folkehelsemeldingen (St.meld.nr. 16 Resept for et sunnere Norge) lanserte en rekke tiltak for blant annet å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen. For å ivareta et helhetlig perspektiv i planarbeidet er det viktig å øke plan- og prosesskompetansen innenfor helse- og omsorgsektoren i kommunene og til gjengjeld øke folkehelsekompetansen hos planleggere

 

Viktig i kommunenes arbeider er plan- og bygningsloven som regulerer planlegging i kommunene. Loven ble endret i 2009, sammenliknet med den gamle loven er tre moment relevante for folkehelsearbeidet:

 

1)  Loven innfører begrepet planstrategi (kommunal planstrategi) (§10-1),

2)  Samfunnsdelen av kommuneplanen skal etter dette ha en langt mer sentral og viktig plass i det kommunale plansystemet, og skal vere et redskap til å fremme en mer sektorovergripende og helhetlig samfunnsutvikling (§11- 3), og

3)  Alle offentlige organ er gitt både rett og plikt til å delta i planlegginga (§3-2).

 

Ut i fra dette tegner det seg særlig tre forhold som viktige i kommunenes folkehelsearbeid:

1. At det er viktig å gjøre folkehelsearbeid til en kontinuerlig politisk prosess, for å påverke planlegginga på alle nivå både politisk og administrativt.

2. At kommunenes i si samfunnsplanlegging må gjøre folkehelsearbeidet til et prioritert område, og at de greier å utvikle partnerskap både :

·         vertikalt mellom styringsnivåene (nasjonalt, regionalt, kommunalt og lokalt),

·          horisontalt mellom styringssystem (privat, offentlig og frivillig sektor), og internt på tvers av eigne sektorer.  

3. At dette blir konkretisert gjennom partnerskapsavtaler, der kommunen som organisasjon følger opp sin del av disse partnerskapet i si virksomhetsplanlegging (økonomiplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett m.m.)

Håper svaret var til nytte,

Mvh

redaksjonen

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3h77hk
(Skriv inn koden over.)