There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan jeg bør gå frem for å forankre folkehelsearbeidet i kommunenes planer ? - PublicTemplates
 
 

Hvordan jeg bør gå frem for å forankre folkehelsearbeidet i kommunenes planer ?

Spørsmål

«Jeg er nyansatt folkehelsekoordinator i en middelsstor norsk kommune, der vi ikke til nå har gjort så veldig mye innenfor dette feltet. Jeg lurer på om dere har noen tips for hvordan jeg bør gå frem for å forankre folkehelsearbeidet i kommunenes planer ? håper dere kan komme med noen tips….»

Svar:

Gratulerer med en ny og spennende jobb! For å få god forankring er kunnskap om temaet en forutsetning. Både administrativ ledelse og politikerne i din kommune må vite hvorfor folkehelse skal implementeres, hvordan dette kan gjøres og ikke minst hvilken effekt folkehelsearbeid kan ha for kommunens innbyggere. Den langsiktige effekten for den kommunale økonomien er også interessant. Nye tema som skal inkluderes i kommunens planverk bør omtales i de overordnede kommunale planene. Ved kommunevalget i 2015 skal kommunene utarbeide ny planstrategi. Dette er sittende kommunestyres oversikt over planer som skal rulleres/utarbeides i kommunestyreperioden.

For at folkehelsearbeidet skal få den effekten og langsiktig plasseringen i kommunens arbeid er det viktig at temaet forankres i planstrategien og i kommuneplanen. Hvis din kommune har kommuneplanens samfunnsdel er det viktig at folkehelse blir inkludert som tema der. Hvis det ikke er et tema i samfunnsdelen, bør denne rulleres i neste kommunestyreperiode.

Samfunnsdelen og planstrategien skal utarbeides med bakgrunn i et kunnskapsgrunnlag der folkehelseprofilen<http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Planlegging-for-folkehelse-i-kommuner/Folkehelseprofiler/> er en viktig datakilde. Samfunnsdelen kan deretter utdypes med en kommunedelplan, som mer detaljert forholder seg til temaet.

Folkehelsearbeidet skal påvirke alt kommunen gjør og inkluderer alt fra rent drikkevann og sosial ulikhet til fysisk og psykisk helse. Du bør derfor skaffe deg en oversikt over hva de ulike avdelingene i kommunen arbeider i forhold til temaet. Deretter kan du enten invitere deg inn i deres arbeid, eller ta initiativ til arbeidsgrupper om folkehelse. Dette sammen med kunnskap om innbyggerens helse vil gi et utgangspunkt for arbeidet videre. Dette gir et bilde på "hvor er vi", deretter bør dere jobbe med spørsmålet "hvor skal vi".

Planlegging er avhengig av tverrfaglig samarbeid og medvirkning med ulike aktører. For å oppnå resultat er det også avgjørende at det settes av ressurser til handling, enten økonomisk eller menneskelig. Arbeidet bør være godt forankret blant politikere og administrativ ledelse for å bli prioritert i økonomidiskusjonen/handlingsprogrammet.

Se ellers:

Lykke til mvh

Redaksjonen v/kommuneplanlegger Ingeborg Johnsen

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j5q1qh
(Skriv inn koden over.)