There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan få til brukermedvirkning? - PublicTemplates
 
 

Hvordan få til brukermedvirkning?

På min jobb i kommunen har vi i det siste diskutert en del rundt brukermedvirkning i planarbeid. I denne sammenhengen dukker det opp en del ord og utrykk som jeg stusser litt på, blant annet ord som ”top down” og ”bottom up”, kan dere gi oss noen forklaringer på disse?

Svar:

Takk for ditt spørsmål. Som du sikkert kjenner godt til så er betydningen av brukermedvirkning i ulike planplanprosesser form vært fokusert på av flere. Dette kan du lese om også på andre steder på Kommunetorget. no (se under menyvalget Hvorfor planlegge).Ut i fra ditt konkrete spørsmål om ” to engelske ord” som dere har diskutert kan det derfor være naturlig å skue til ulike tradisjoner innen iverksetting og gjennomføring av planarbeid.  Her er det særlig to hovedretninger som peker seg ut;

  • Iverksetting og gjennomføring initiert ovenfra, også kalt ”top down” perspektiv. I en slik tradisjon vil vedtak om å sette i gang et  planarbeid være autoritativt, ved at ledelsen mer eller mindre gir orde om at  prosjekt skal startes og i liten grad involverer de berørte i prosessen. Ved en slik fremgangsmåte har en stor tro på en riktig løsning av et problem, det gjelder å  finne denne og få de aktuelle aktørene til å iverksette den. En ”satt litt på spissen ” kritikk av denne tradisjonen har vært at når empirien ikke stemte var rådet at virkeligheten måtte endres for å passe modellen.
  • Iverksetting og gjennomføring initiert nedenfra, også kalt  ”bottom up”- perspektivet. Dette er en prosessorientert tilnærming, der fokus (og makt) flyttes til aktører som ikke er i ledelsen (eksempelvis ulike fagarbeidere i kommunen) og deres roller i iverksettingsprosessen. De ulike aktørenes roller; synspunkter, handlinger og erfaringer blir her viktig. Beslutningstakerne må her innhente kunnskaper fra iverksetterne/lærene før de foretar en beslutning. Læring for dem som deltar i prosessen blir det sentrale i denne iverksettingsprosessen, ”bottom up”.  

Det kan jo også her nevnes at brukermedvirkning imidlertid ikke betyr at ”alle skal kunne mene noe om alt til enhver tid”. I praksis vil en godt drevet planprosess være en blanding av ”bottom up” og ”top down” – tradisjonene, der det på ulike tidspunkter i prosessen kan være behov for mer ”top down”-styrt prosess enn i andre deler som da preges av mer ”bottom up”.

Håper dette kan være et innspill i deres videre diskusjoner.

  • Redaksjonen.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6tho58
(Skriv inn koden over.)