There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Er det adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven? - PublicTemplates
 
 

Er det adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven?

Spørsmål spurte av lokalpolitiker:

Har vi mulighet til å tilføye noe om å følge Arbeidsmiljøloven i Retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen ?

  

Svar:

Takk for interessant spørsmål. Ditt spørsmål som handler om å ”tilføye noe om å følge arbeidsmiljøloven”, er muligens litt lite presist. I og med at det er snakk om retningslinjer for sanksjoner, legger jeg imidlertid til grunn at spørsmålet gjelder om det er adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven.

 

Alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, begges første ledd, stiller krav til utøvelsen av bevillingen, som skal skje ”på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte”. I tillegg til at driften må være i samsvar med bestemmelser gitt direkte i alkoholloven og forskrifter til denne, er det altså krav om at eventuelle vilkår må overholdes, og at bevillingsutøvelsen skal være forsvarlig. Spørsmålet er hva dette omfatter, eller kan omfatte, og som dermed kan gi grunnlag for sanksjoner ved brudd, jf. alkoholloven § 1-8.

 

Når det gjelder vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven §§ 3-2 og 4-3, må det foreligge en sammenheng med alkohollovens formål. Arbeidsmiljøloven sies å ha noen slik sammenheng. Imidlertid kan kravet til forsvarlig drift tenkes å innebære at arbeidsmiljøet må tilfredsstille noen helt grunnleggende krav, på samme måte som med for eksempel hygiene og brannsikkerhet. Særdeles grove mangler ved arbeidsmiljøet kan da, etter en konkret vurdering, medføre bevillingsutøvelsen må anses som uforsvarlig. Ved et slikt brudd på forsvarlighetskravet er det imidlertid tilstrekkelig å vise til nettopp det uforsvarlige forholdet; det er ikke nødvendig at for eksempel matloven, brannloven eller arbeidsmiljøloven er nevnt konkret i bevillingsvedtakene eller i retningslinjer knyttet til bevillingene.

 

Svaret på spørsmålet blir etter dette at ut over det som måtte følge av forsvarlighetskravet i alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, er det ikke adgang til å trekke inn forholdet til arbeidsmiljøloven som grunnlag for sanksjoner overfor bevillingshaver.

 

:Redaksjonen


 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 273044
(Skriv inn koden over.)