There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Spørsmål omkring erfaringer med skjenkeutfordringer på festivaler? - PublicTemplates
 
 

Spørsmål omkring erfaringer med skjenkeutfordringer på festivaler?

Spørsmål fra SLT koordinator: Jeg arbeider som SLT- koordinator i to mindre kommuner, og det skal arrangeres fellesmøter med kontrollør og lensmenn nå ganske snart i samband med
forskjellige typer festivaler.

 

Fra nå og utover sommeren står de nærmest i kø. På disse festivalområdene er det ofte blandet aldersgrupperinger, og samtidig er ofte skjenkebevillinger gitt.

 

  • Har dere erfaringer fra noen kommuner som har arbeidet aktivt/- og gjerne bevisst med denne problematikken?
  • Hva med "stengetider" av skjenking, på slike arrangement?

Det jeg også leter etter er noen som har gjort noen gode erfaringer, og kanskje har prinsipielle avgjørelser som andre kan få innspill av å se. Jeg leter etter innspill.

 

Svar:

Hei, og takk for et meget aktuelt spørsmål. I løpet av sommermånedene vil det bli arrangert et stort antall festivaler i Norge av svært ulik karakter og størrelse. Den aktuelle bevillingstype vil som regel være bevilling for en ”enkelt bestemt anledning”, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd. Dette er en alminnelig skjenkebevilling som er avgrenset i tid og som må knytte seg til en bestemt begivenhet.

 

Det kan stilles vilkår for bevillingen, jf. § 4-3. Kommunene bør vurdere hver enkelt festival konkret i forhold til utfordringer og risikosituasjoner, og hvilke vilkår som er nødvendige å stille i forhold til den enkelte bevilling. Eksempelvis kan det stilles vilkår om et visst antall dørvakter ved inngangsdørene og et visst antall ordensvakter på området for øvrig, at det enkelte skjenkeareal skal være fysisk avgrenset med gjerde eller lignende, at det skal være en viss aldersgrense, at det skal være et tak for antall utskjenkingsplasser inne på området eller at skjenkingen skal være kombinert med matservering. Kommunen kan også vurdere om den vil avslå søknaden om skjenkebevilling i medhold av alkoholloven § 1-7a.

 

Videre kan kommunen vurdere om den vil innskrenke eller utvide skjenketidene i forhold til normaltidene i det enkelte bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 4-4 første og andre ledd. En innskrenking i skjenketidene kan bidra til å hindre uønskede virkninger av bevillingen. Dersom det er ulike aktører som skal ha inntekter av skjenkingen inne på festivalområdet, må det gis separate bevillinger, jf. alkoholloven § 1-4b.

 

Når det gjelder nyttig erfaring med festivaler kan nevnes Oslo kommune (Øya festivalen), Kristiansand kommune (jfr erfaringer med den tidligere Quart festivalen) og Suldal kommune (Ungkarsfestivalen).

 

Det foreligger plikt for festivalen til å ha et intern-kontrollsystem, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd og alkoholforskriften kapittel 8. Overholdelse av intern-kontrollplikten er spesielt viktig for festivaler, fordi det dreier seg om store og krevende arrangementer. Plikten til å utarbeide et intern-kontrollsystem vil bidra til at bevillingshaver får kartlagt de aktuelle risikosituasjonene i forkant av arrangementet, og at han derved setter inn adekvate tiltak.

 

Kontrollen med utøvelsen av bevillingen tilligger kommunen, jf. alkoholloven § 1-9 første ledd og alkoholforskriften kapittel 9. Selve kontrollen skal særlig omfatte overholdelse av skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Også internkontrollsystem bør kontrolleres spesielt. Kommunen skal også sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold, jf. § 9-4. For at kommunen skal få til best mulig kontroller må kontrollørene ha fått god opplæring i forkant, herunder kunnskap om den konkrete festivalen de skal kontrollere og hvordan den best kan kontrolleres.

 

Tiltakene bør kombineres med et godt samarbeid med politiet.

 

:Redaksjonen

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 750n65
(Skriv inn koden over.)