There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Interkommunalt samarbeid i Innherred samkommune om folkehelse og plan - PublicTemplates
 
 

Interkommunalt samarbeid i Innherred samkommune om folkehelse og plan

Innherred samkommune har arbeidet bredt med utfordringsbilde, planstrategi og god ressursutnyttelse innen folkehelse og planlegging. Her kan du lese mer om erfaringer i dette arbeidet.

Både kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et dokument hver fjerde år som grunnlag for det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet, som skal omfatte oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven. Folkehelseloven knytter oversikten opp til arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. Kommunal planstrategi skal utarbeides minst en gang hver valgperiode og vedta denne senest innen ett år etter kommunestyrets/fylkestingets konstituering. Formålet med planstrategien er å gi en drøfting av strategiske valg knyttet til utvikling av lokalsamfunnet. Ut i fra dette skal man ta stilling til planbehov.

Innherred samkommune utarbeidet et faktadokument ved oppstarten av arbeidet med planstrategi. Våren 2011 ble første versjon av dette ferdigstilt. I arbeidet med økonomiplan høsten 2011 ble et utfordringsbilde ferdigstilt, etter en lengre prosess med involvering i organisasjonen. Etter kommunevalget 2011 og konstituering, er fokus nå på politiske prosesser på planstrategi med sikte på vedtak om målbilde og planbehov rundt sommeren 2012.

Det er opprettet en utviklingsstab i samkommunen som har fokus på bl.a. plan/analyse. Staben er primært et redskap for rådmann/kommunalsjefsnivået i kommunene.

Samkommunen har valgt å legge plan- og bygningsloven som hovedinngang til systematisering av folkehelsearbeidet, og bygge videre særlig på folkehelselovens § 5 om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. De opplysningene som her etterspørres er de langt på vei de samme som en i prinsippet trenger på plansiden for å planlegge en god samfunnsutvikling.

Det er nå utviklet et grunnlagsdokument som vil videreutvikles og oppdateres ved behov. Her er det samlet og analysert ulike data. Dokumentet vil danne utgangspunkt for arbeidet med planstrategi og revidering av kommunale planer for å styrke en kunnskapsbasert tilnærming til samfunnsutviklingen. Fakta og kunnskap fra grunnlagsdokumentet vil også bli brukt som grunnlag i politiske diskusjoner og prioriteringer. Grunnlagsdokumentet, som inkluderer oversikt over befolkningens helsetilstand, påvirkningsfaktorer for helse og data om sosiale helseforskjeller, vil være basis for å svare på de øvrige bestemmelsene folkehelseloven som berører kommunal virksomhet. I tillegg til bruk i strategisk planlegging, vil vi også rette fokus på oversikter over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som blant annet knyttes til miljørettet helsevern og påkrevde strakstiltak. I vårt videre arbeid med grunnlagsdokumentet vil vi ha særlig fokus på levekår og påvirkningsfaktorer i for helse i alle samfunnssektorer.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h63065
(Skriv inn koden over.)